Om företaget

Skola i rörelse

Raoul Wallenbergskolan är en friskola godkänd av Skolinspektionen. Huvudman för skolorna är  Raoul Wallenbergskolorna AB. Idag har företaget sju förskolor och fem grundskolor. I framtidsplanerna finns start av fler förskolor och grundskolor, och så småningom också gymnasium.

Företaget grundades 2005 och i augusti 2006 startades den första grundskolan. Den första etableringen skedde i Stockholm/Bromma i natursköna Beckomberga Park. Skolan fick namnet Raoul Wallenbergskolan Bromma. Första året togs elever in i årskurserna 6-8. I juni 2008 lämnade de första eleverna årskurs 9 med mycket goda studieresultat.

I augusti 2008 startades den andra högstadieskolan, nämligen Raoul Wallenbergskolan Uppsala. RWS Uppsala bedriver idag sin skolverksamhet i centralt belägna lokaler i Uppsala och elevantalet ökar för varje år som går.

Första förskolan januari 2010

Baserat på de första årens erfarenheter från högstadieverksamhet beslöt styrelsen 2009 att utveckla ett skolkoncept som innefattade hela skolgången för barn/elever från förskola till gymnasium. I januari 2010 startades därför den första förskolan – Raoul Wallenbergförskolan Bromma. Förskolan blev snabbt fullbelagd och idag är kön till förskolan mycket lång. Verksamheten är en högkvalitativ förskoleverksamhet med mycket högt ställda ambitioner vad gäller barnens utveckling.

Fortsatt utveckling

I augusti 2010 startades så den första lågstadieverksamheten inom RWS Bromma, och de första förskolebarnen från RWF Bromma togs in i förskoleklassen. Detta innebar att tredje steget var taget om att erbjuda barn/elever och föräldrar en sammanhängande skolgång från förskola till högstadium.

 Under 2011 genomfördes den första etableringen utanför Stockholm/Uppsala regionen. Det blev Skövde där ett första steg togs genom etablering av en förskola i augusti månad. Denna etablering har följts upp med etablering av grundskola, F-6, i augusti 2015. I augusti 2014 slog vi upp portarna till vår F-6 skola i Skokloster och i oktober samma år öppnade vi även förskola i Skokloster. I augusti 2015 startades vår grundskola i Skövde med klasserna F-6 och 2018 utökades skolan med högstadium. Augusti 2017 startades en ny F-6 skola och förskola i Järvastaden, Solna.