Ledarskap

Att leda pedagogisk verksamhet

Att leda arbetet i skolan var länge lärarens ensak och läraryrket var ursprungligen mycket av ett ensamarbete. I början av 1900-talet var det t.ex. inte ovanligt med en enda lärare i ett samhälle och på den tiden var det kanske en geografisk nödvändighet. Men det bidrog till att eleverna var utlämnade åt en enda person – vilket kunde vara lika positivt som negativt beroende på vem det var – och läraren saknade många gånger direktiv och ledning i vardagen. Verkligheten för elever i två grannbyar kunde alltså skilja sig avsevärt! Det var då det, men faktum är att en hel del av synen på läraren som ”ensamvarg” fortfarande lever kvar, vilket är något vi inom Raoul Wallenbergskolan vill ändra på. För vi är övertygade om att samordning och ledarskap är nödvändigt för att den enskilde pedagogen och eleven ska nå längre i sin utveckling!

I arbetet med vår mission – att ingen enskild elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter – provar vi gärna nya metoder för att nå så långt som möjligt. Men det betyder inte att ledaren släpper tyglarna. Tvärt om, vi söker metodiskt och organiserat! Allt annat vore att svika elever och personal. För när en ledare gör sitt jobb på bästa sätt visar han eller hon vägen för sina medarbetare, uppmuntrar och inspirerar och ser också till att skapa samordningseffekter som gör att personalen kan fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag och inte i ensamhet behöver uppfinna hjulet gång på gång!

För att den som är ytterst ansvarig för en av Raoul Wallenbergskolans verksamheter – d.v.s. rektor eller förskolechef – ska kunna vara den inspirerande och visionära ledare som kan lyfta blicken, se helheten och jobba aktivt för vår mission krävs att många vardagliga frågor hanteras på en annan ledningsnivå i organisationen och vi satsar därför relativt stora resurser på ledarskap i vår organisation.

Pedagoger är ledare!

Tidigare handlade lärarrollen främst om att förmedla kunskaper, vilka betraktades som relativt statiska. Lärarens roll som auktoritet var given och skolans roll var att skapa lydiga arbetare till t.ex. industrin. Idag handlar lärarrollen om att bidra till utvecklingen av kritiskt tänkande och självständiga individer som har en viss mängd baskunskaper, men också är duktiga på att orientera sig i ett ständigt flöde av nya fakta och förhållanden. Att vara pedagog idag handlar om att motivera, coacha och skapa förutsättningar för lärande. Som pedagog ses man inte lika automatiskt som någon att se upp till och respektera utan det är i högre utsträckning en status man måste förtjäna och en konstform man måste lära sig att behärska medvetet. Därför jobbar vi inom Raoul Wallenbergskolan aktivt och medvetet med pedagogernas ledarskap såväl i förhållande till elever som deras vårdnadshavare.