Skolidé

Välkommen! Här under rubriken ”Skolidé” presenterar vi den övergripande visionen för hela vår verksamhet. Under rubrikerna ”Vår förskola” och ”Vår grundskola” kan du sedan läsa hur vi arbetar i vardagen i våra respektive verksamheter för att sträva mot att den uppfylls.

Mission

Bara för att två barn är födda samma år och på samma plats betyder det inte att de har samma drömmar, intressen och förutsättningar. Det är något vi på Raoul Wallenbergskolan tar på största allvar och vi ser som vår mission att ”ingen enskild elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter”. Det ställer höga krav på oss, men det är samtidigt det som driver oss att ständigt förbättras. Och sträva efter att hitta den organisation och de undervisningsformer som ger varje elev förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot sin egen fulla potential.

Ledord

Under sin gärning i Budapest visade Raoul Wallenberg stort prov på ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi är övertygade om att detta är egenskaper som gör världen till en bättre plats och har därför valt dem till våra ledstjärnor. De ska genomsyra alla relationer från ledningsnivå till det vardagliga mötet i korridoren två elever emellan.

  • Ärlighet är att vara sann både mot sig själv och andra
  • Medkänsla är att kunna sätta sig in i och ta hänsyn till andra människors känslor och behov
  • Mod är att våga stå för den man är och det man tror på, även när det känns skrämmande och pirrigt
  • Handlingskraft är att agera för att göra skillnad

Internationellt

Raoul Wallenberg visade med sin gärning att nationsgränser och kulturell tillhörighet inte spelar någon roll. Och utvecklingen på samhällsnivå har sedan dess gått i samma riktning. Samarbeten, relationer och engagemang sträcker sig allt mer över nationer och kulturer. Därför är det självklart för oss på Raoul Wallenbergskolan att ha en internationell prägel på vår verksamhet. Vi vill bidra till att forma medborgare i ett samhälle där man snarare ser sig som världsmedborgare än knuten till ett visst land och där toleransen och förståelsen människor emellan är hög, oavsett varifrån man kommer.

 I vår verksamhet märks den internationella profilen bl.a. genom en strävan att elever och personal ska spegla ett tvärsnitt av Sveriges befolkning och att vi arbetar mycket med det engelska språket. Engelskan introduceras på ett lekfullt sätt redan i förskolan och successivt låter vi delar av undervisningen ske på engelska för att  i år 9 utgöra 30-50% av den totala undervisningen. Vår satsning på IT är också ett sätt att bidra till att våra elever blir en del av vårt globala samhälle.