Skolidé

Välkommen! Här under rubriken ”Skolidé” presenterar vi den övergripande visionen för hela vår verksamhet. Under rubrikerna ”Vår förskola” och ”Vår grundskola” kan du sedan läsa hur vi arbetar i vardagen i våra respektive verksamheter för att sträva mot att den uppfylls.

Vision

Vi vill positivt bidra till utveckling av svensk skola och därmed Sverige.

Mission

Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.

Genom goda insatser i dagliga arbetet med barnen och eleverna i våra skolor ska vi bidra till en sådan karaktärsmässig- och kunskapsmässig grund att de både som unga och vuxna gör positiv skillnad i vårt samhälle – både i yrkesliv och i privatliv.

Grundbultar i vår verksamhetsidé

  • Vi utvecklar både karaktär och kunskap!
  • Vi vet att alla kan och vill lära!
  • Vi har högt ställda förväntningar på alla!
  • Vi arbetar ständigt mot ambitiösa mål!

Motto

Fånga möjligheterna!

Ledord

  • Ärlighet är att vara sann både mot sig själv och andra
  • Medkänsla är att kunna sätta sig in i och ta hänsyn till andra människors känslor och behov
  • Mod är att våga stå för den man är och det man tror på, även när det känns skrämmande och pirrigt
  • Handlingskraft är att agera för att göra skillnad

Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor.

Internationellt

Raoul Wallenberg visade med sin gärning att nationsgränser och kulturell tillhörighet inte spelar någon roll. Och utvecklingen på samhällsnivå har sedan dess gått i samma riktning. Samarbeten, relationer och engagemang sträcker sig allt mer över nationer och kulturer. Därför är det självklart för oss på Raoul Wallenbergskolan att ha en internationell prägel på vår verksamhet. Vi vill bidra till att forma medborgare i ett samhälle där man snarare ser sig som världsmedborgare än knuten till ett visst land och där toleransen och förståelsen människor emellan är hög, oavsett varifrån man kommer.

 I vår verksamhet märks den internationella profilen bl.a. genom en strävan att elever och personal ska spegla ett tvärsnitt av Sveriges befolkning och att vi arbetar mycket med det engelska språket. Vår satsning på IT är också ett sätt att bidra till att våra elever blir en del av vårt globala samhälle.