Sök RWS Vega

Raoul Wallenbergskolan Vega startar i augusti 2019, men det går redan nu att ställa sig i kö. Gå in via länken nedan och gör en intresseanmälan redan idag! 

https://skola.skolplattformen.se/queue/59/register 

Antagningskriterier RWS Vega

Nedanstående antagningskriterier är det förslag vi lämnat in till Skolinspektionen (grundskolan) då vi ansökt om att få starta verksamheten i Vega. Det är sedan Skolinspektionen som beslutar om antagningskriterierna och som ger oss rätten att använda kriterierna. Vi kommer att meddela alla berörda föräldrar så fort vi får ett beslut i frågan.

Förskoleklass

  1. Verksamhetssamband, d v s barn som går i förskolan RWF Vega äger rätt att fortsätta utbildningen i RWS Vegas förskoleklass.
  2. Syskonförtur
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid

Årskurs 1-6

  1. Verksamhetssamband, d v s elev som går i förskoleklass äger rätt att gå vidare till grundskolans årskurs 1
  2. Syskonförtur
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid

Ansökan sker i systemet Skolplattformen. Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad.