Skolbyggnaderna

RWS har utvecklat ett nytt och spännande skolkoncept under devisen ”Skolan mitt i byn”. Vår ambition är att utforma lokaler och verksamhet på ett sådant sätt att det blir en naturlig mötesplats för alla medborgare i Vega. En av grundtankarna med skolan är att byggnaden ska komma så många som möjligt tillgodo, även efter skoltid. Medborgarna ska få möjlighet att hyra både klassrum, Raouls kök (som matsalen kallas) och specialutrymmen såsom slöjd-, bild- och idrottssalar.

Första steget i utvecklingen av RWS Vega är byggandet av en förskolebyggnad ett par hundra meter från skolbyggnaden. Denna förskolebyggnad är klar för inflyttning senast i juli 2018 med start av verksamhet i augusti. Andra steget är byggandet av skolbyggnaden som kommer stå klar i juli 2020 för inflyttning. I denna skolbyggnad kommer både grundskola för åk F-6 och förskola bedrivas under ett par tre år. När ett eventuellt behov av ytterligare platser för elever i åk F-6 uppstår finns möjlighet för RWS att etablera ytterligare en byggnad för förskola (den vita byggnaden här till vänster). Eventuellt beslut om detta tas vid senare tillfälle.

Skolbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan. På nedre plan mot den stora gatan finns skolans specialsalar, som ska vara möjligt att hyra ut till det lokala föreningslivet och andra lokala aktörer. Andra våningsplanet sett ifrån gatan kommer innehålla lokaler för förskola, Raouls kök (matsalen) och ett tillagningskök. Där finns också idrottshallen. Från detta våningsplan har barn och elever direktaccess till skolgården. På tredje och fjärde våningsplan finns hemklassrum, fritidslokaler m m.

Tidplan för byggandet

Presenteras under hösten 2018.