Dialog med föräldrar

För oss är en god och öppen dialog med elevernas föräldrar en förutsättning för en väl fungerande skola. Detta gäller förstås framförallt när skolan kommit igång fr o m augusti 2020. Men vi är också angelägna om att föra en öppen och konstruktiv dialog med föräldrarna i Vega även under etableringsperioden. Vi avser därför kalla till informationsmöten under tiden skolan planeras och byggs.

Dessutom kommer vi bl a på denna hemsida löpande berätta om hur förberedelsearbetet fortskrider såväl vad gäller lokalerna som verksamheten.