Utbyte till indien

Samarbetsskola i Indien, New Delhi

Vårterminen 2018 påbörjade vi ett utbyte till New Dehli, Indien dit elever från årskurs åtta och nio har möjlighet att söka. Under utbytet  bor eleverna hos en indisk familj under två veckor.  Eleverna får besöka olika platser runt om New Dehli och får testa på att gå i en indisk skola.

Skolan heter DPS Noida och har över tvåtusen elever. Skolan har under åren haft utbyten med sex europeiska länder och därav stor vana av att sända samt ta emot elever till sin skola. Elevutbytet pågår under två veckor där eleverna får bo hos en värdfamilj och besöka olika festivaler, historiska platser, en skola för hemlösa eller socialt utsatta barn, samt att gå på Tidiaskolan DPS Noida.

Läs mer om utbytet här:

Utbytesstudenter på plats i New Dehli

Elevutbyte med en skola i Indien