Personligt mentorskap

Personligt mentorskap

SO 201310Våra mentorer jobbar nära sina elever och har också en löpande dialog med föräldrarna. Mentor och elev lägger upp studieplaner efter uppsatta mål och följer upp dessa under terminen.

Om problem av något slag uppstår involveras föräldrarna direkt. Varje klass har en klassmentor och en egen personlig mentor. Med hjälp av ett transparent RWSnet kan mentorn lätt följa elevens utveckling och på så vi utmana och vägleda eleven vidare.

Individuell utvecklingsplan 

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den revideras vid utvecklingssamtalet som regelbundet sker mellan mentor, elev och vårdnadshavare. I IUPn kartläggs elevens nuläge i fråga om kunskaper och social utveckling. Utifrån nuläget, ambitioner och önskemål sätts sedan nya utvecklingsmål upp för den kommande perioden. IUPn blir på det sätt det verktyg som gör att varje elev får sin personliga touch på vardagen i skolan/förskolan. IUPn är ett levande dokument som ständigt förändras, men gamla versioner sparas så att man efter ett par år har en rik dokumentation över elevens utveckling.