Likabehandlingsplan

Utifrån utvärdering av föregående års plan samt nulägesanalysen bestäms hur skolan ska arbeta främjande och förebyggande. Här kan ni läsa skolans likabehandlingsplan och verksamhetsplan för kränkande behandling:

Likabehandlingsplan

Verksamhetens plan mot kränkande behandling RWS Uppsala 2018-2019

Konsekevenstrappan vid kränkande behandling

Konsekvenstrappan

Likabehandlingsplan