Plan mot kränkande behandling

Utifrån utvärdering av föregående års plan samt nulägesanalysen bestäms hur skolan ska arbeta främjande och förebyggande. Här kan ni läsa skolans plan mot diskriminering och  kränkande behandling:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekevenstrappan vid kränkande behandling

Konsekvenstrappan

Frånvarotrappan (åtgärder mot frånvaro)

Frånvarotrappan

Likabehandlingsplan