Trygga elever

Utifrån utvärdering av föregående års plan samt nulägesanalysen bestäms hur skolan ska arbeta främjande och förebyggande. Här kan ni läsa skolans likabehandlingsplan och verksamhetsplan för kränkande behandling: Verksamhetens plan mot kränkande behandling RWS Uppsala 2017-2018

Läs artiklar från UNT om vårt arbete med samtycke och värdegrundsfrågor.

Klicka även på länkarna nedan för att se hur vi arbetar förebyggande och främjande detta läsår.