RWS Uppsala

Trygg skola

Raoul Wallenbergskolans arbete med likabehandlings, elevhälsa och antimobbning har fått mycket uppmärksamhet. På Raoul Wallenbergskolan har en större del av undervisningen börjat handla om värdegrundsfrågor. Något som uppskattas av eleverna.

Eleverna deltar i kampanjen "jag är lucia"

Eleverna deltar i kampanjen ”jag är lucia”

 

Undersidor

Plan mot kränkande behandling

Utifrån utvärdering av föregående års plan samt nulägesanalysen bestäms hur skolan ska arbeta främjande och förebyggande. Här kan ni läsa skolans plan mot diskriminering... Läs mer

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns på skolan. Vänskapsdrama på schemat En av... Läs mer

Främjande arbete

Främjade arbete går ut på att stärka förutsättningarna för likabehandling i skolan. Ledorden Inom RWS samlas vi runt ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. ... Läs mer

RWS Vänner

Välkommen till RWS Vänner RWS Vänner är en grupp elever på skolan som tillsammans med skolans personal arbetar med frågor som har med vänskap... Läs mer

Personligt mentorskap

Personligt mentorskap Våra mentorer jobbar nära sina elever och har också en löpande dialog med föräldrarna. Mentor och elev lägger upp studieplaner efter uppsatta mål och... Läs mer