Studiero

Våra lektionsrutiner

Lektionerna startar i lugn och ro med ett led utanför klassrummet och därefter presenterar lärarna lektionen utifrån en specifik tavelstruktur.  Arbetsron följs systematiskt upp varje månad tillsammans med eleverna och regelbundna lektionsbesök av skolledningen. Vi utbildar och satsar på starka och kompetenta lärare. Alla våra lärare ska genom sitt förhållningssätt hjälpa eleverna till kunskap och inre ordning.