12 november, 2017

Vi tar kränkningarna och våldet på allvar

Vem är din förebild, vilka egenskaper har din förebild? Om du fick skapa ett eget icke-våldsprojekt hur skulle det se ut? Hur skulle din fredssymbol se ut? Hur är man en god lyssnare? Vad är Amnesty? Vad gör FN? Vad vet du om rasismens historia? Vad är självkänsla och hur kan man få bättre självkänsla? Hur sprids hat på nätet? Har du reflekterat över vilka normer som kan vara bra att ha (som att veta hur man står i kö) och vilka normer som kan göra andra illa?

Dessa är några av de frågor som vi har arbetat med under veckan via samtalsövningar, musicerande, reflektionsövningar, föreläsningar, värderingsövningar, workshops och skapande i Papier-mâché.

Veckan uppmärksammades av  UNT. Ni kan läsa hela artikeln här

     

 

Temaveckan ”Schools For Peace” avslutades med en kärleksrunda. Eleverna följde en karta och samlade poäng vid olika uppdragsstationer. Varje station var kopplad till en lektion som de haft under veckan och skulle utföras genom samarbete. Några av uppdragsstationerna var: Fredssånger, (framför en fredssång), Fredsskulptur (bygg en mänsklig fredsskulptur), Att vara en god lyssnare(viskleken) m.m

Tack för en fin vecka och bra jobbat alla elever och lärare. Vi avslutar nu temaveckan med några sista ord av en av veckans förebilder:

”Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.” – Dalai Lama