7 maj, 2015

Uppskattad musikal!

Under måndagen satte Raoul Wallenbergskolan i Uppsala upp musikalen Mamma Mia. Elever som valt musikal som elevens val hade övat hela året inför dessa tre föreställningar. Självklart var alla skolans klasser och såg musikalen och flera uttryckte efteråt hur bra de tyckte att musikalen och sången varit.

Musikalen genomfördes på engelska och leddes av att drama- och danspedagogen Malin Worral som också undervisar i engelska. Även trummisen som var med i bandet undervisar i engelska på skolan och kunde in i det sista hjälpa till med uttalen. Flera av eleverna har under projektet utvecklat sin talade engelska och så också höjt sina betyg. Elevens val fyller många syften. Kunskapsmässigt lyfter sig många elever i flera ämnen genom att undervisningen knyts an till deras intressen och sker med ett stort elevinflytande. Årets skapande projektpengar byggde på just elevinflytande. Dramapedagoger kom till vår skola för att arbeta med våra elever och var med under föreställningen som sattes upp på en stor teater med ljud, ljus och livemusik.

Under musikalen har alla eleverna även utvecklats inom sång, dans och drama och några har visat stort mod och på så vis blivit av med sin scenskräck. Den största och viktigaste lärdomen har dock varit samarbete och den medkänsla som visats för varandra. Att arbeta mot ett gemensamt mål och att stå kvar till slutet i med- och motvind är den största vinsten. Årets musikalgrupp har hållt ihop i vått och torrt och uppmuntrat varandra till att våga, lyft fram varandras talanger och utmanat varandra att göra sitt bästa.