14 februari, 2018

Temavecka ”Draknästet” och människors lika värde.

Entreprenöriellt förhållningssätt

Under vecka 6 arbetade årskurs 8 och 9 med temat ”Draknästet”, där målet var att eleverna skulle få arbeta entreprenöriellt samt fundera inom ramen för alla människors lika värde. Temat togs fram i enlighet med Skolverkets krav på entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.”

Draknästet

På torsdagen fick eleverna presentera sina idéer för chefer och entreprenörer från Uppsal (läs några av deras reflektioner nedan). Lärare och ledning på skolan känner sig mycket stolta över hur eleverna tog sig ann denna uppgift och hur väl de levde upp till våra ledord mod och handlingskraft när de ställde sig framför juryn.

Arbetet med entreprenörskapet i skolan kommer fortsätta delvis genom samarbete med Unga Företagare.

Styrelseordförande Mattias Sjunnesson

”Det är oerhört överraskande och mäkta imponerande att eleverna på så kort tid kunnat sätta sig in i uppgiften, för att sedan leverera trovärdiga ”business case” som snarare upplevs som resultatet av flera månaders arbete – inte några veckor! . Att först inspireras och sedan utmanas att få ihop en affärsidé och ett företagsbygge med tydliga avvägningar mot miljöfrågor och ett samhällsstödjande tema; ”rätten till rättvis behandling”, verkar skapa en dynamik i uppdraget som ger ett oanat lyckat resultat. Det märks också att lärarna är med hela vägen och känns med marginal tillräckligt trygga och säkra för att kunna vara det kvalificerade stöd som behövs i ett projekt som detta.  Jag kan bara varmt rekommendera att ni fortsätter med denna idé på skolan och även inspirerar andra skolor att följa efter. Tack för att jag fick förmånen att vara med.”

Mattias Sjunnesson, Styrelseordförande, Deal Management Nordic AB

Anna-Lena Lehto, Personalchef, Uppsalahem AB

”Jag vill i alla fall rikta ett stort tack till att jag fick delta. Det var en helt fantastisk förmiddag och jag är grymt imponerad av elevernas arbete och presentationer och då menar jag precis alla. Jag hoppas att eleverna själva förstår vilket bra jobb de har gjort.  

Jag har berättat för så många om vilka bra affärsidéer som presenterades och vi ”vuxna” verkligen ser hur användbara idéerna är och vilken nytta de skulle ge. Grunden i mänskliga rättigheter ger ett en extra dimension och när de kombineras med en affärsmässighet och bärighet så blir det perfekt. 

Vill också ge en eloge till skolan som helhet. Det märkets av lärare och rektor att värderingarna sitter i grunden och att det inte var enbart ett skolprojekt.”

Anna-Lena Lehto, Personalchef, Uppsalahem AB