27 november, 2017

Stadsarkivet startar ett samarbete med RWSU

Besök på stadsarkivet och folkrörelsearkivet i Uppsala

Eleverna på Raoul Wallenbergskolan arbetar med lokalhistoria i Uppsala. Eleverna har valt detta projekt som fördjupning på skolan. En del i denna fördjupning var att lära sig att använda olika fysiska och digitala arkiv och museum i samhället i sitt arbete. Eleverna ska berätta en kort historia om tio olika platser i Uppsala t.ex Studenternas IP, Tågstationen, Raoul Wallenbergskolan, Fyrishov, Celsiushuset osv.

Projektet är skapat genom ett samarbete mellan Raoul Wallenbergskolan och Stadsarkivet.

Våra SO-lärare

På skolan arbetar två legitimerade SO-lärare Björn  Persson och Johanna Lundhammar. De undervisar alla årskurser parallellt och kan på så vis samplanera och utveckla undervisningen framåt med sina olika specialkompetenser.