12 september, 2018

RWS Uppsalas skolval

Att känna att man kan påverka och har inflytande är viktigt. Under valperioden har eleverna på skolan fått ta del av de olika partiernas vallöften. Eleverna var även ute på stan för att prata med representanterna i vallokalerna. Veckan avslutades med att alla elever på skolan fick lägga sin egen röst i skolvalet.