23 oktober, 2017

RWS Uppsala uppfyller alla krav

RWS Uppsala har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen! RWS Uppsala ingår nu också i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll.