31 januari, 2018

RWS For Peace- en arbetsdag

 Arbetsdag 2018

RWS Uppsalas elever kommer under en dag i vecka 6 att samla in pengar till världens barn.

Varför har vi en arbetsdag?

Barnkonventionen styr delar av RWS undervisning under läsåret 17/18 under temat  ”Rättigheten till likabehandling”. Eleverna får lära sig mer kring barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer för skolbarn runt om i världen. Över hela världen kämpar UNICEF i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till.

Syftet med arbetsdagen är att skolelever i Sverige, och deras lärare och föräldrar, ska få större kunskap om barns rättigheter – både ute i världen och här hemma. Syftet är också att visa hur barns rätt till utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och hur kunskap öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen: