2 oktober, 2017

RWS firar europeiska språkdagen

Språkinlärning främjar alla- unga som gamla och att lära sig andra människors språk är ett sätt att hjälpa oss förstå varandra bättre och komma förbi våra kulturella skillnader.  För att utveckla skolans språkutlärning ses språklärare varje vecka och diskuterar pedagogik och utveckling och  som elev går det att välja spanska, franska, engelska eller tyska som fördjupning.

I år samarbetade alla språklärarna och förstelärare för att uppmärksamma den 26 september (europeiska språkdagen) lite extra.  Elina svenska- och spanskalärare ”Vi använde dagen för att lyfta diskussion om varför språk är intressant samt att vi gjorde reklam för olika språk i korridoren. Eleverna stod nere vid borden i korridoren och var värdar för sitt språk genom att dela ut quiz, svara på frågor om språket, spela musik, etc.”

Under fördjupningarna uppmärksammades också språk på olika sätt. Flera elever deltog t.e.x i ett världsrekordförsök genom att filma in en sketch eller sång om varför de älskar ett visst språk. På musiklektionerna fick eleverna t.e.x lära sig  om hur man lär sig sånger på språk man inte förstår eller kan prata. Under ensemblelektionen spelades och sjöngs sedan en serbisk folkmusiklåt.