30 september, 2018

Europeiska språkdagen på RWS

Varje år anordnar våra moderna språklärare aktiviteter kopplade till den europeiska språkdagen. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. 

Europeiska språkdagen firas på initiativ av EU och Europarådet sedan 2011 för att främja språkinlärning och språkundervisning.