30 oktober, 2017

Kreativ och rolig matematikundervisning

Utomhusmatematik

Under september månad har flera klasser setts ute på skolgården under matematiklektionerna. Detta under så kallad ”utomhusmatematik”. Tanken med utomhusmatematiken är att ge eleverna en större möjlighet att koppla abstrakta och teoretiska begrepp till verkligheten samtidigt som eleverna får lite extra motion och frisk luft under de längre lektionerna. 

Snart kommer årskurs nio också att få gå ut och beräkna okända höjder med hjälp av skuggor, Pythagoras och begreppet likformighet.

Lek och matematik

Denna termin har vi lekt ”Simon Says” med negativa tal, snurrat runt i personliga cirklar och övat problemlösning. Vi har även haft genomgång om spegel- och rotationssymmetri.

Delaktighet och Rymdgeomteri- inga prov

Maja berättar: ”Vi arbetar just nu med Rymdgeometri. Under detta moment styr eleverna sin egen planering. De ska visa förmågorna metod, begrepp,  kommunikation, problemlösning och resonemang under alla lektioner och ska därmed inte behöva skriva ett skriftligt prov. T.ex har några elever valt att bygga en geometrisk figur för att sedan beräkna olika saker för att visa vissa förmågor t.ex volym, mantelarea och rymddiagonalens längd.” 

Våra matematiklärare

Vi har två legitimerade, pedagogiska och hängivna lärare,  David McVicker och Maja Hedén. De har hand om all matematikundervisning på skolan. De håller även själva i matematikstöd på eftermiddagarna. Hit går elever som riskerar att inte nå målen för att få extra stöd.