26 december, 2017

Höstterminens Raoul Wallenbergare

Stort grattis till terminens Raoul Wallenbergare,

Ella 6A, Tore 7A, Naz 7B, Arvid 8A, Vilma 8B, Lilly 8C, Vilgot 9A, samt Jacob 9B!

Ella Trovik, 6A

Ella har under terminen visat medkänsla genom att bry sig om de andra i klassen. Hon är handlingskraftig i att alla ska få vara med och behandlas rättvist, och hon är inte rädd för att säga ifrån om någon behandlas illa. Hennes medkänsla och handlingskraft visar sig också i att hon är bra på att samarbeta med olika personer.

Tore Forsberg, 7A

Tore visar mod när hen vågar göra sådant som hen tidigare inte har vågat. Tore har under terminen gått mot ett öppet tankesätt där hen har lärt sig att se möjligheten att utvecklas inom fler olika områden. Tore är ärlig mot sig själv och visar andra att man är fri att definiera sin egen identitet.

Naz Hama, 7B

Du har visat att du lever upp till våra fyra ledord – Mod, Handlingskraft, Ärlighet, Medkänsla – , genom att stå upp för dina åsikter, inte vara rädd att ta diskussioner och genom att vara en riktigt god vän.

Arvid Wänman, 8A

Han står för sina åsikter och kan på ett övertygande sätt formulera sina tankar så att andra ska förstå. Han innehar förmågan att sätta saker i ett större perspektiv, tar skolan på allvar och tar dessutom ansvar för sina handlingar i olika situationer. Arvid har ofta en positiv inställning och antar nya utmaningar med ett leende.

Arvid har verkligen växt som person det senaste året och det är med spänning och förväntan som vi följer Arvids fortsatta utveckling.

Vilma Söderberg, 8B,

Lilly Levin-Jansson, 8C

Lilly har utmanat sig själv i flera ämnen denna termin. Lilly vågar se på sina starka samt svaga sidor på ett ärligt och konstruktivt sätt.

Lilly tar ansvar för sina studier och går frivilligt på stöd, samt frågar hon efter extrauppgifter inom specifika utvecklingsområden.

Lilly är ärlig mot sig själv och står starkt vid sina principer.

Lilly har under flera tillfällen hjälpt välkomna nya elever och är en trogen vän till många på skolan.

Vilgot Stockhaus, 9A

Vilgot är trygg i sig själv och räds inte att gå mot strömmen. Ett misslyckande stjälper honom inte utan han vet sitt eget värde och att han inte enbart är sina prestationer. Vilgot står upp för sig själv och dem som inte har modet att göra det själva.

Vilgot visar ett starkt driv då han tar sig an en uppgift. Han vill ha respons på det han gör och han tar ansvar över att själv utvecklas.  Han hjälper gärna andra i sin omgivning

Vilgot är ärlig med sina åsikter och står för den han är. Han lyssnar gärna på vad andra har att säga och respekterar att andra tänker annorlunda.

Vilgot är alltid en sådan som bryr sig om andra och har lätt att sätta sig in i andras situation. Han har lätt att umgås med alla typer av människor och är mån om att alla ska känna sig inkluderade.

Jacob Charoub, 9B

Du har visat på stort mod genom att utmana dig själv under åren som du gått på skolan. Du har vågat ta ett flertal steg utanför din egen komfortzon, bland annat genom att allt mer delta på idrottslektionerna. Här, men även i din strävan mot att nå högre resultat, är du handlingskraftig och har därför gjort viktiga framsteg i flera ämnen.

Genom ditt sociala engagemang på såväl skoltid som fritid i RWS Vänner, elevrådet och välgörenhetsorganisationer som Röda Korset visar du på stor medkänsla gentemot dina medmänniskor. Du visar med dina handlingar att alla är lika mycket värda, oavsett bakgrund, och att alla förtjänar en chans.

Du är också ärlig mot dig själv och de runt omkring dig genom att alltid vara dig själv.