17 maj, 2017

Hälsa och sexualitet på schemat

Hur säker är en kondom? Hur lätt spricker den? I årskurs 8 avsätts en stor del av NO undervisningen för frågor kring hälsa och sexualitet. Målet med undervisningen är att eleverna ska få svar på sina frågor, lära sig ifrågasätta myter och ge dem en chans att diskutera frågor som handlar om identitetsskapande. Undervisningen utgår i stor del från elevernas frågor.

Ylwa Hast är en av våra fantastiska NO-lärare som inspirerar eleverna med intressant och utmanande undervisning. Du kan läsa mer om hennes lektioner under våra nyheter här på hemsidan.