Stöd, läx- och provstuga

Om en elev riskerar att inte nå målen i ett ämne upprättar en lärare en handlingsplan på vår skolportal. Där framgår det vilka förmågor eleverna behöver utveckla, vad eleven ska göra för att utveckla förmågorna samt viket stöd som erbjuds eleven. En elev som riskerar att inte nå målen i ett ämne kallas ofta till stöd. Om eleven t.e.x riskerar att inte nå målen i engelska kan denna kallas till engelskastödet under en period. Eleven får då riktat stöd tillsammans med en engelskalärare.

Vi erbjuder idag stöd i  No-  och Soämnen, engelska, matematik samt svenska. Stödet är till skillnad från ”Pluggcaféet” obligatoriskt. Utöver stöd inom specifika ämnen finns under samma tid läxstuga och provstuga dit man kan för att göra ett missat prov eller få hjälp med sina läxor på skoltid.

Specialpedagog Sofie Anderssoni korridoren

Specialpedagog Sofie Anderssoni korridoren