Pedagogik

Vår pedagogik

Vi tror inte att det bara finns ett svar på hur uppdraget kan utföras utan vi är öppna för att prova oss fram vilket innebär att vi på en övergripande och visionär nivå inte låser oss vid någon enskild undervisningsmetod. Vi provar oss fram systematiskt och utvärderar våra resultat noga. Vi arbetar systematiskt med modeller för att individanpassa undervisningen i syfte att utmana elever på alla nivåer. Ett exempel är vårt  samarbete med föräldrar till särbegåvade barn och Mensa för att ta fram alternativa inlärningsmetoder för särbegåvade barn.

Vill du veta mer om hur vår undervisning är utformad?

Läs vidare under länkarna.

Blockschema

Studiero

Estetiska uttryck

Pluggcafé