Mänskliga rättigheter

Alla våra elever utbildas i mänskliga rättigheter och internationella relationer. Detta sker framförallt inom ramen för den ordinarie undervisningen, men också genom temaveckor och temadagar. Utbildningen ges under mentorstid, under Raoul Wallenbergdagen, temaveckorna  och under de vanliga lektionerna.

Läs mer om våra aktuella projekt om mänskliga rättigheter under nyheter

Utbildning om Raoul Wallenberg

Alla våra elever ska bland annat veta om vem Raoul Wallenberg var och vad han gjorde under sin tid som Diplomat.. Varje läsår inleds med en temadag om vem Raoul Wallenberg var och om hans gärningar. Det är alltid årskurs nio som förbereder och utbildar de yngre eleverna med hjälp av sina lärare.

Temaveckor

På ett läsår har vi sammanlagt fyra temaveckor med fokus på mänskliga rättigheter, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling eller självkänsla. Under en temavecka arbetar alla lärare uteslutande med ett gemensamt tema genom schemabrytande aktiviteter som studiebesök, inbjudna föreläsare, utställningar, projektskapande och dramatiseringar.

Vi tar kränkningarna och våldet på allvar

Vinnarna i ”Draknästet”

RWS For Peace- en arbetsdag

Mänskliga rättigheter på schemat

Lucialoppet (Rws For Peace)

Eleverna engagerar sig i insamlingen till Musikhjälpen