Skolportal och egen dator

Egna datorer för eleverna

Datorer 201310

Användningen av IT-verktyg i skolarbetet ser vi som ett av våra viktigaste verktyg i den pedagogiska utvecklingen. Ungdomar av idag använder dagligen olika IT-verktyg och internet i en allt ökad omfattning. Vi ser det därför som en självklarhet att skolan ska ligga i framkant i användningen av IT som ett verktyg för att höja den pedagogiska effektiviteten och kvaliteten. Alla våra medarbetare är mycket väl förtrogna med och mycket motiverade att vidareutveckla IT-användningen i skolan.

Cromebooks

Varje elev blir tilldelade en egen laptop. Vi har precis börjat använda Chromebooks. Det är pålitiliga datorer och speciellt anpassade för skolmiljöer. En stor fördel med dessa är att eleverna aldrig behöver oroa sig för att deras inlämningsuppgifter försvinner då deras dokument kontinuerligt kopieras upp i molnet, så även om datorn skulle bli stulen så finns deras arbeten kvar. Det innebär också fördelen med att de inte behöver använda skolans dator för att arbete. Om datorn glöms på skolan så kan de logga in mot molnet från en hemdator och fortsätta jobba.

I skolan finns trådlösa nätverk varav ett är till för elevernas privata enheter så som surfplattor och mobiler och vi kan därför under lektionerna jobba med olika typer av IT-program som kräver Internet access.

RWSnet – vår skolportal

Undervisningsmaterial läggs ut på vår skolportal under respektive ämnes egen kursyta. Där lägger lärarna också ut inlämningsuppgifter, prov,läxor, undervisningsplaneringar och resultat. Eleverna har ett s.k undervisningsrum för varje ämne där de kommer åt nyheter, schema, länkar och material. Där finns också möjlighet att lämna sina inlämningsuppgifter samtidigt som det sker en automatisk Urkundskontroll för att säkerställa att eleven inte kopierat och klistrat in uppgifter från andra källor. I inlämningsmappen får läraren en mycket god överblick över det inlämnade materialet och eleverna kommer själv åt det för att se kommentarer och göra eventuella bearbetningar.