Datorer och skolplattform

IT som ett pedagogisk verktyg

Användningen av IT-verktyg i skolarbetet ser vi som ett av våra viktigaste verktyg i den pedagogiska utvecklingen. Alla våra medarbetare är mycket väl förtrogna med och mycket motiverade att vidareutveckla IT-användningen i skolan. Alla klassrum är utrustade med interaktiva whiteboards och projektorer.

Vår satsning på IT är ett sätt att bidra till att våra elever blir en del av vårt globala samhälle. Vi använder datorn som ett pedagogiskt redskap, men också för att kommunicera med våra samarbetsskolor runt om i världen. 

Skoldatorer

Modern skolplattform