Introduktionsdagar

En av de viktigaste framgångarna i elevers lärande är enligt forskning att det finns ett positivt klassrumsklimat och en positiv gruppdynamik. Alla  elever på RWS Uppsala har självkänsla, värderingsövningar om mänskliga rättigheter, normer, skönhetsideal,  nätetik samt konflikthantering på schemat.

Introduktionsdagar

Det är extra viktigt att våra nya elever känner sig trygga och välkomna till skolan. I maj bjuds därför nya elever alltid in till en introduktionsdag  för att träffa sina nya klasskamrater och lärare. Detta ökar bland annat tryggheten vid övergången mellan skolorna. 

Just nu sker ett förändringsarbete kring upplägget av introduktionsdagen. Ännu mer fokus kommer att läggas på aktiviteter som främjar gemenskap och trygghet i klassen genom värderingsövningar och individuella dagboksanteckningar redan under första träffen. Träffen kommer dessutom att tidigareläggas.  Syftet är att tidigt fånga upp klimatet i gruppen och att möjliggöra för mentorer, lärare och elevhälsoteam att att fånga upp elevers behov på  individnivå.  Elever i behov av stöd kan på så sätt erbjudas rätt stöd snabbare och värderings- övningar och aktiviteter kan formas efter gruppens behov.