RWS Uppsala

William

William är en flitig elev som tar skolan på stort allvar och arbetar effektivt. Han tar ansvar både för sig själv och andra och hjälper ofta sina klasskamrater. När han hjälper sina klasskamrater så får han dem att tro på sig själva och han har en varm ledarroll som bygger på empati och positivitet.

 

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare