RWS Uppsala

Raphael 7A

Raphael är en kille som alltid ställer upp för sina klasskompisar. Han har en positiv inställning och högt satta mål vilket gör att han når långt i skolan. På senaste NO-provet klarade han till och med gamla nationella provuppgifter på de högsta målen i NO för åk9! Han anstränger sig och utmanar hela tiden sig själv till att bli ännu bättre. Raphael visar att han har ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft i allt han gör. Han är en god kraft för klassen och han hjälper inte bara sig själv utan hela klassen framåt med sina inlägg i diskussioner och sina kluriga frågor.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare