RWS Uppsala

Kevork

Kevork har nog alltid varit en riktig Raoul Wallenbergare. Han hjälper alltid sina klasskamrater med uppgifter och sådant som andra inte förstår. Han har även varit en god förebild för andra elever på skolan t.ex. genom sitt fadderskap. Kevork har ställt upp som rastvakt och står upp för sina skolkamrater. Han visar stort mod genom att exempelvis ställa upp i föreställningar och vid skolavslutningar. Han vågar alltid ställa frågor och hjälper till att driva undervisningen framåt i klassrummet. Han är handlingskraftig och ser vad som behöver göras och gör det, han är även öppen för att ta emot kritik och utvecklas.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare