RWS Uppsala

Identitetsveckans Raoul Wallenbergare

Under temaveckan om identitet har vi utsett en elev per klass som bäst  levt upp till våra ledord: Mod – Handlingskraft – Ärlighet – Medkänsla. Eleverna har visat mod när de har deltagit i diskussioner och värderingsövningar och de har på olika sätt värnat om andra elever.

 

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare