RWS Uppsala

August är alltid positiv!

August har lätt för att samarbeta och kan vara med många olika personer i klassen.  Han hjälper till att ta emot nya elever och få dem att känna sig välkomna och visar på så sätt medkänsla.

August har bra koll på sitt skolarbete, arbetar fokuserat på lektionerna och är ofta positiv till det som ska göras i skolan vilket sprider en god stämning i klassen.

August är en riktig Raoul Wallenbergare!

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare