RWS Uppsala

Arvid tar ansvar

Arvid är en riktig Raoul Wallenbergare. Han står för sina åsikter och kan på ett övertygande sätt formulera sina tankar så att andra ska förstå. Han innehar förmågan att sätta saker i ett större perspektiv, tar skolarbetet på allvar och tar ansvar för sina handlingar i olika situationer.

Arvid har verkligen växt som person det senaste året och det är med spänning och förväntan som vi följer Arvids fortsatta utveckling.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare