KUBEN

Under en termin har vi deltagit i programmet ”Kuben” via en utbildning framtagen av Raoul Wallenberg Academy. Kuben är ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Kubprojektet består av 30 stora, svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Vår skola har fått den mänskliga rättigheten nr 9, Rätten till rättvis behandling.

Här har Kuben precis anlänt

 

Mänskliga rättigheter en del av undervisningen

Under hösten har vi förberett vårt arbete med Kuben och mänskliga rättigheter genom att arbeta med personliga värderingar på mentorstiderna. Vi har velat få eleverna att reflektera över sina egna värderingar för att sedan leda detta vidare till arbetet med de mänskliga rättigheterna.

Fördjupning- internationella relationer

Här kan ni läsa om hur vi under en av våra fördjupningar kommer att arbeta med KUBEN.

Internationella relationer