Övriga studieresor och elevutbyten

Vi vill ge våra elever möjligheten att, genom kontakt med lärare och elever på skolor i andra länder,  tidigt träna på samarbete och erfarenhetsutbyte.  Utbytet syftar också till att eleverna ska lära sig mer om sig själva.  Utbyten till andra länder är något som årskurs åtta eller årskurs nio har möjlighet att ansöka till varje år. … Fortsätt läsa Övriga studieresor och elevutbyten