Elevutbyten

Varför åker RWS Uppsalas elever till andra länder?

Vi vill ge våra elever möjligheten att, genom kontakt med lärare och elever på skolor i andra länder,  tidigt träna på samarbete och erfarenhetsutbyte.  Utbytet syftar också till att eleverna ska lära sig mer om sig själva. Eleverna får även vara värdar till elever som kommer på studiebesök från andra länder. Utbyten till andra länder är något som årskurs åtta eller årskurs nio har möjlighet att ansöka till varje år.

Samarbetsskola i Indien, New Delhi

Vårterminen 2018, åkte två lärare från RWS Uppsala till New Delhi för att upprätta kontakter och planera ett nytt elevutbyte med en skola i Indien. Skolan heter DPS Noida och har över tvåtusen elever. Skolan har under åren haft utbyten med sex europeiska länder och därav stor vana av att sända samt ta emot elever till sin skola. Elevutbytet kommer att pågå under två veckor där eleverna får bo hos en värdfamilj och besöka olika festivaler, historiska platser, en skola för hemlösa eller socialt utsatta barn, samt att gå på skolan DPS Noida.

I augusti kommer DPS Noidas ledning till Sverige för att planera utbytet för sina elever. Hösten 2018 sänds den första kullen elever ut till Indien och under vårterminen kommer DPS Nodia till RWS Uppsala.

Samarbetsskola i Ungern

I årskurs åtta har elever som är intresserade möjlighet att åka på ett utbyte till Budapest i Ungern. Under utbytet får eleverna testa på att gå i en ungersk gymnasieskola och  gå i några av de fotspår som Raoul Wallenberg lämnade efter sig i staden under andra världskrigets.

Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola är en skola som till största del ägnar sig åt att undervisa elever i hälsa och miljö.

 Skolresa till London

2017 åkte en grupp elever från årskurs 8 på Raoul Wallenbergskolan med på en skolresa till London, England. Under denna tvådagarsresa han gruppen att göra museibesök och olika aktiviteter i London, ett besök på Facebooks Londonkontor samt att knyta kontakter med en engelsk skola som också är med på resan.

Samarbetsskola i Kenya

Våren 2011 startade vi vårt största utbytesprojekt hittills genom elevresor till Nairobi i Kenya. Vår samarbetsskola, Kenswed  Academy,  utanför Nairobi invigdes officiellt i februari 2012 i närvaro av representanter från Raoul Wallenbergskolan. 8668874251_3571d4eee2_z

Skolan drivs genom ett samarbete mellan den svenska organisationen Global Relations (www.globalrelations.nu) och den kenyanska frivilligorganisationen Wayowayo (vars syfte är att stödja kenyanska ungdomar i slummen genom b.l.a sång och dans). Kenswed Academys målsättning är att barn från kenyanska familjer utan några ekonomiska förutsättningar ska kunna tillgodogöra sig en grundläggande utbildning som sedan kan leda till högre studier. Kenswed Academys ambition är att både utbilda studenter akademiskt, i enlighet med den nuvarande kenyanska läroplanen, men också uppmuntra till andra färdigheter så som fysisk och psykisk hälsa.  

När eleverna kommer hem från sin studieresa åker de runt och föreläser om sina upplevelser till andra skolor och håller i Kenyatemadagar på skolan. 

Samarbetsskola i Finland

Under ett par år har ett samarbete har vi haft ett utbyte med en finska där målet var en  utbytesresa.  Gruppen arbetade gemensamt under ett år för att möjliggöra resan.  Utbytet skedde med Jyväskylä i Finland.