Internationella relationer

Vår internationella profil  genomsyrar hela verksamheten i form av utbyten, gemensamma aktiviteter, arbetsdagar och teman på våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.kuben Genom tillvalskurser i internationella relationer har eleverna upprättat samarbeten med skolor från bland annat Finland och Ungern dit studieresor görs regelbundet.  

Kubprojektet

Kubprojektet är ett exempel på ett av alla de spännande projekt som gjorts i samarbete med Raoul Wallenberg Acadamy och antimobbningsorganisationen FRIENDS om mänskliga rättigheter. På skolgården stod under en termin en stor KUB med namnet ”Rättigheten att inte bli diskriminerad”.  Klicka här för att läsa mer om kuben och projektet kring den. Här gestaltade våra elever skolans ledord medkänsla, ärlighet, mod och handlingskraft med slöjd, bild och filminstallationer som ställdes ut på stora torget i Uppsala.

Samarbetsskola i Kenya

En gång per år genomför elever ur årskurs nio en studieresa till Kenya där några elever från årskurs nio har möjlighet att testa på att gå i en Kenyansk skola och att dansa och sjunga med en dansgrupp från Nairobi. Detta så länge rekommendationer från UD inte avråder skolan från att åka pga oroligheter. Våren 2011 startade vi vårt största utbytesprojekt hittills genom elevresor till Nairobi i Kenya. Vår samarbetsskola, Kenswed  Academy,  utanför Nairobi invigdes officiellt i februari 2012 i närvaro av representanter från Raoul Wallenbergskolan.

8668874251_3571d4eee2_z

Skolan drivs genom ett samarbete mellan den svenska organisationen Global Relations (www.globalrelations.nu) och den kenyanska frivilligorganisationen Wayowayo (vars syfte är att stödja kenyanska ungdomar i slummen genom bla sång och dans). Kenswed Academys målsättning är att barn från kenyanska familjer utan några ekonomiska förutsättningar ska kunna tillgodogöra sig en grundläggande utbildning som sedan kan leda till högre studier. Kenswed Academys ambition är att både utbilda studenter akademiskt, i enlighet med den nuvarande kenyanska läroplanen, men också uppmuntra till andra färdigheter så som fysisk och psykisk hälsa.  När eleverna kommer hem från sin studieresa åker de runt och föreläser om sina upplevelser till andra skolor och håller i Kenyatemadagar på skolan.

Samarbetsskola i Ungern

I årskurs åtta har elever som är intresserade möjlighet att åka på ett utbyte till Budapest i Ungern. Under utbytet får eleverna testa på att gå i en ungersk gymnasieskola och  gå i några av de fotspår som Raoul Wallenberg lämnade efter sig i staden under andra världskrigets. IMG_2743Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola är en skola som till största del ägnar sig åt att undervisa elever i hälsa och miljö. Eleverna som deltar i utbytet kommer att bo hemma hos våra ungerska vänner och under våren är det sedan vår tur att ta emot de ungerska eleverna här hos oss och visa dem vår skola och stad.

Samarbetsskola i Finland

Under ett par år har ett samarbete har vi haft ett utbyte med en finska där målet var en  utbytesresa.  Gruppen arbetade gemensamt under ett år för att möjliggöra resan.  Utbytet skedde med Jyväskylä i Finland..

Vi vet att  utbyten med människor från hela världen är ett viktigt sätt att bidra till att elever blir en del av vårt globala samhälle. Läs gärna elevernas egna bloggar och reflektioner kring studieresorna på vår elevblogg.

Kenyagruppen 

Vi förbereder ett studiebesök till vår samarbetsskola i Kenya. När vi kommer hem är vi med och anordnar en temadag på skolan och föreläser för under terminen för våra kamrater och elever från andra skolor.

kenyagruppen

Språk

Vi har en mycket kompetent språklärarkår och integrerar alltid språk vid aktivitetsdagar och framföranden. Vi vill att du som elev ska kunna utveckla dina språkkunskaper på djupet här på Raoul Wallenbergskolan!