Estetiska inriktningar

I läroplanen (LGR11)står det att  ”eleverna kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”. På Raoul Wallenbergskolan erbjuder vi flera estetiska inriktningar som dans, musik, teater, bild och slöjd. Sedan Raoul Wallenbergskolan i Uppsala övergick till blockundervisning har lärarna haft större möjlighet att variera sin undervisning med teater, film, musik och kulturbesök.

Teater och andra studiebesök kan inte ersätta undervisning, men den kreativa och inspirerande ingången ger en skjuts som får resten att gå snabbare. ”För att kulturen inte ska bli något utanpå den ordinarie verksamheten krävs det att den betraktas som ett bland andra läromedel och integreras i planering och betygsättning – förutsatt att man vågar tala om kultur i instrumentella termer!” (Pedagogiska magasinet, Lisa Eklöf).  Uppsala har ett stort kulturutbud som lärare och elever integrerar i sin undervisning.

 

Musikal eller teaterföreställning

Varje år sätter skolan upp en större uppsättning med skådespel, musik, sång eller dans. För två vår sedan framfördes musikalen ”Mamma Mia” på Gottsunda Dans och Teater. Förra året satte vi upp en Disneymusikal på Teater Blanca den 19 maj. Vem som helst hade möjlighet att vara med i musikalen.

I år framförde dramagruppen en pjäsen ”Citroner från Sorrento” på Teater Blanca. Läs mer här: <————-

2015-05-04 12.28.56

Skapande skola

I höstas startade vi ett nära samarbete med Gottsunda dans och teaters dramapedagoger. Genom skapande skola hade vi chansen att utöka våra estetiska inriktningar och arbete för att motverka mobbning och skapa en tillåtande atmosfär på skolan. Idag har vi anställt vår egen dramapedagog Morlin Schubert som är med i arbetet med musikalen tillsammans med vår mycket erfarna musiklärare Hannah Sundkvist. Till hösten kommer även Malin Worall, drama- och danslärare tillbaka från mammaledighet.

Estetiska fördjupningar

Bild

Musikal (sång, dans och teater) Du som väljer musikal som en fördjupning åtar dig att vara med på en föreställning och träffas en gång i veckan under ett år för att öva på musikalen. Du har ett stort inflytande över val av manus, repliker och roll. Du sjunger, dansar eller spelar teater och vill öva dig i att stå på scen.

Teater 

Ensemble

Slöjd

157RWSU1 sept 20132015-05-04 12.27.11

2015-04-30 13.43.30 2015-05-04 12.09.07-1 2015-05-04 12.10.59 2015-05-04 12.16.43-1   2015-05-04 12.30.062016-03-03 16.00.17Disney on Stage 4