Profil

Internationell profil med estetiska inriktningar

Raoul Wallenberg visade att samarbeten och engagemang över gränser kan göra stor skillnad. Därför är det självklart för oss på Raoul Wallenbergskolan att ha en internationell prägel på vår verksamhet.

Utbyten till andra länder

Det är vår övertygelse att de människor som i tidig ålder lärt sig att arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund och andra förutsättningar också är de som kommer att få de största och mest spännande utmaningarna på den framtida arbetsmarknaden. Vi vill därför på Raoul Wallenbergskolan ge våra elever möjligheten att, genom kontakt med lärare och elever på skolor i andra länder,  tidigt träna på samarbete och erfarenhetsutbyte.  I årskurs åtta har elever möjlighet att åka på en utbytesresa till Ungern och i årskurs nio till Kenya. Varje år startar dessutom elever som går kursen internationella relationer ett samarbete med en ny skola någonstans i världen. I år åker elever från årskurs 8-9 till Tyskland. Eleverna får även vara värdar till elever som kommer på studiebesök från andra länder.  

Vår satsning på IT är ett sätt att bidra till att våra elever blir en del av vårt globala samhälle. Vi använder datorn som ett pedagogiskt redskap, men också för att kommunicera med våra samarbetsskolor runt om i världen. 

Språk och temadagar

Den internationella profilen är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Temadagar anordnas några gånger per år och avslutningar genomsyras av språk och kulturella inslag.

 Läs mer om vår profil under flikarna till vänster