Trygga elever

Med Raoul Wallenberg som förebild

För RWS är elevernas karaktärsutveckling också viktig, eftersom karaktären i hög grad avgör hur man kommer att lyckas i livet. Det är dock betydligt svårare att mäta och bedöma elevernas utveckling på detta område. Vi har  många enskilda elever och föräldrar som har vittnat om att skolgången på RWS givit elever en kick och en omstart i skolarbetet. Få saker glädjer oss mer än detta. Vi arbetar ständigt med våra ledord mod, handlingskraft, ärlighet och empati för att träna våra elevers sociala förmågor och motverka fördomar och mobbning.

Fadderverksamhet och rastaktiviteter

Som ny elev är det mycket nya rutiner och många nya intryck att ta in. Goda förebilder från årskurs nio anordnar därför gemensamma fadderdagar och finns till för att svara på frågor under det första skolåret. I biblioteket (röda rummet) kan du låna både böcker, spela spel eller bara sitta i sköna fåtöljer och soffor och ta det lugnt när du har rast. Bibliotek 201310Här finns alltid en vuxen tillgänglig. Under längre raster anordnar idrottsläraren rastaktiviteter på skolgården där alla elever kan delta.

Vänskapsdrama på schemat

De yngre eleverna har vänskap på schemat. Som ny elev har du ett en timme i veckan med vänskapsteman, drama, livskunskap, nätetik, studieteknik och sammanhållningsövningar. En av de viktigaste framgångarna i elevers lärande är enligt forskning att det finns ett positivt klassrumsklimat och en positiv gruppdynamik. I årskurs sju håller dessutom mentorer, kurator och sjuksköterska i tjej- killgrupper för att diskutera livsfrågor och för att eleverna ska lära känna och respektera varandra inom gruppen.

Aktivt elevråd

Vi har ett mycket aktivt elevråd på skolan och det består av två representanter från varje klass. Elevrådet leds av skolans rektor. Elevrådet träffas en gång i månaden för att, utifrån ett elevperspektiv, diskutera frågor som arbetsmiljö, trivselregler och skolaktiviteter. De har även en egen sida på RWSnet där de kan dela med sig av protokoll och tanElevrådet 201310kar till de övriga klasserna.

 Samarbete med antimobbningsorganisationen Friends

Vi har tidigare samarbetar med Friends i ett skolprojekt kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter med temat: Varje människa kan göra skillnad. 

En del av projektet handlar om att lära sig mer om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Den tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Vår övertygelse är likt Friends och Raoul Wallenberg Academy att alla kan göra skillnad för ett bättre samhälle, var och en och tillsammans, om vi får rätt kunskap och verktyg.