Skolportal och egen dator

Egna datorer för eleverna

Användningen av IT-verktyg i skolarbetet ser vi som ett av våra viktigaste verktyg i den pedagogiska utvecklingen. Ungdomar av idag använder dagligen olika IT-verktyg och internet i en allt ökad omfattning. Vi ser det därför som en självklarhet att skolan ska ligga i framkant i användningen av IT som ett verktyg för att höja den pedagogiska effektiviteten och kvaliteten. Alla våra medarbetare är mycket väl förtrogna med och mycket motiverade att vidareutveckla IT-användningen i skolan.
Datorer 201310

Varje elev har sin egen laptop och samtliga lärare har s k tablet PCs (laptops med pekskärm). I skolan finns trådlöst nätverk och vi kan därför under lektionerna jobba med olika typer av IT-program, surfa ut globalt med Google Earth för att nå olika kunskapssiter. Steg för steg utvecklar vi IT-användningen och syftet är att öka den pedagogiska effektiviteten och kvaliteten.

RWSnet – vår skolportal

Undervisningsmaterial läggs ut på vår skolportal under respektive ämnes egen kursyta. Där lägger lärarna också ut inlämningsuppgifter, prov,läxor, undervisningsplaneringar och resultat. Eleverna har ett s.k undervisningsrum för varje ämne där de kommer åt nyheter, schema, länkar och material. Där finns också möjlighet att lämna sina inlämningsuppgifter samtidigt som det sker en automatisk Urkundskontroll för att säkerställa att eleven inte kopierat och klistrat in uppgifter från andra källor. I inlämningsmappen får läraren en mycket god överblick över det inlämnade materialet och eleverna kommer själv åt det för att se kommentarer och göra eventuella bearbetningar.