Elever

Raoul Wallenbergskolan är en mötesplats för elever från olika geografiska områden. Det som förenar dem är intresset för språk, musik och andra kulturer.

Bibliotek 201310

Goda studieresultat 

För att nå goda resultat satsar vi på att:

  • i alla årskurser kunna fördjupa sig inom ett önskat ämne
  • delta i skolverkets matematiksatsning
  • erbjuda eleverna extrastöd med behörig lärare i NO, MA, SV, Eng och SO
  • ge elever och föräldrar feedback om hur elevernas förmågor bedöms i ämnet som helhet på vår skolportal RWSnet
  • undervisningsmaterial sparas av läraren på vår skolportal RWSnet, och eleverna kan därför nå det material de önskar när de vill.
  • ha mindre grupper på ett flertal av lektionerna som Nolab, extrastöd, slöjd, HKK, språkval och musik
  • systematiska individualseringsmodeller för att utmana elever på alla nivåer
  • ha en tydlig struktur som följs i alla ämnen där syftet med lektionen och lektionsplanen i början av varje lektion skrivs på tavlan
  • utbilda all personal i pedagogik  för särbegåvade barn