Teater

Teater med Morlin Schubert 

Kursens innehåll:

I teater jobbar vi med att stå framför en publik, att spela andra människor, förmedla känslor till andra samt skapar en bra uppbyggd historia. Du kommer lära dig hur du kan göra för att spela någon som har hög eller låg status, hur detta påverkar en scen, hur du spelar känslor, hur du kan använda din röst på bästa sättet, hur du bygger bra historier, rytm, timing och mycket mer.
Jag kommer att utgå ifrån era intressen i den här fördjupningen: vill de flesta öva in en pjäs och spela upp? Vill de flesta hellre lära sig improvisera? Ska vi ha en pjäs vi framför eller fristående scener? Vill ni lära er scenkamp eller vill ni sjunga musikallåtar? Har ni egna idéer om vad vi borde visa upp för publiken?
Målet med kursen är att utveckla andra kommunikationsmedel än att skriva eller presentera. Målet är också att få djupare förstående för konflikter mellan människor, eftersom det är det de allra flesta teaterpjäser och -scener handlar om.

Ämnen som ingår:

Svenska
Bild (om du vill skapa scenografi)
Slöjd (om du vill skapa scenografi/rekvisita)
Biologi (att fördjupat diskutera frågor som har med identitet att göra)
Engelska/Moderna språk (om du vill öva in en scen på ett annat språk än svenska)
Idrott (om du kommer att dansa, göra scenkamp eller akrobatiska inslag)