Produktdesign

Produktdesign med Chadi Al-Kafri

Ämnen som berörs:

Teknik

Kursens innehåll:

Det finns flera exempel på unga människor som kommit på smarta lösningar på vardagsproblem. Idéer som sedan blivit storsäljare. Under denna fördjupning får ni designa er egen produkt. Ni får lära er om de olika stegen som produktproduktion innebär. Vi kommer analysera behovet av produkten, vilka era tänkbara kunder kan vara, hur produkten bör utformas för att vara användarvänlig, vad produktionen skulle kosta att producera samt hur ni bäst kan marknadsföra er produkt. Vi avslutar kursen med en utställning av ert arbete.