Arkeologi

Arkeologi med Félice

Ämnen som berörs:

SO

Kursens innehåll:

Arkeologi är den vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av
materiella lämningar efter mänskligt liv. Under kursen kommer du få lära dig om
hur arkeologer arbetar och hur detta kan bidra till vår förståelse av människans
historia. Vi väljer några tidsepoker som vi undersöker närmare och hur olika
utgrävningar har förändrat våra tankar kring hur dessa människor levde. Vi skulle
t.ex. kunna lära oss om Egypten, vikingar, romarriket och de olika människoarterna.