Studieresa till Spanien

Studieresa till Spanien med Patricia Feito

Ämnen som berörs:

Spanska och Samhälle

Kursens innehåll:

Nu har du som går i årskurs åtta och nio möjlighet att åka på en studieresa till Spanien tillsammans med spanskaläraren Patricia Feito. Kursen sträcker sig över två terminer med en avslutande resa till Spanien under vårterminen.

Under kursen får ni fördjupa er i det spanska språket, landets miljö och kultur. Ni kommer också att få lära er om internationellt arbete. Som en del av förberedelserna inför resan samlar ni in pengar till utflykter eller till välgörande ändamål.

Urval

  • Skriv några meningar på spanska om dig själv och vad du tycker skulle vara roligt med den här kursen. Skriv på ett randigt A4a papper och lämna till din spanskalärare. Deadline: samma som ansökan för övriga fördjupningskurser.
  • Du är inte antagen till något annat utbyte under det kommande läsåret.
  • Du läser spanska som språkval på skolan