Bild

Bildfördjupning med Bitten Larsen 

Ämnen som berörs:

Bild

Kursens innehåll

I undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska också göra att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt