Fördjupningar

Eleverna kan varje termin välj en fördjupning inom ett ämne. Fördjupningskurserna ska sporra eleverna till att anta nya utmaningar och även att höja sitt betyg. För att läsa mer om respektive fördjupning, klicka på länkarna nedan. Vissa kurser erbjuds varje termin och vissa byts ut efter utvärderingar med elever. Elevernas ena intressen styr hur undervisningen utformas.