Fördjupningar

Eleverna kan varje termin välj en fördjupning inom ett ämne. Fördjupningskurserna ska sporra eleverna till att anta nya utmaningar och även att höja sitt betyg. Här är terminens valbara fördjupningar: Fördjupningsval ht2019

Elevernas ena intressen styr hur undervisningen utformas.Vissa kurser erbjuds varje termin och vissa byts ut efter utvärderingar med elever.

Längre ned kan ni läsa om fördjupningar som har erbjudits under åren.