14 september, 2018

Val för åk 2

Den här veckan har vi genomfört skolval i åk 2. Eleverna har i grupper fått komma på ett partinamn, en partisymbol och en valfråga. På bilden ser vi klass 2A när de presenterar sina partier. Därefter öppnades vallokalen och eleverna fick rösta på det parti de tyckte hade den bästa valfrågan. Alla röster räknades och sammanställdes i stapeldiagram. Under valvakan var spänningen olidlig.