19 januari, 2018

Temavecka – mänskliga rättigheter

Under veckan har samtliga elever på RWS Skövde arbetat extra med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det har varit många olika övningar med varierande innehåll beroende på elevernas ålder. På fredagsförmiddagen arbetade åk 6 med olika sätt att göra skillnad, något som kräver både handlingskraft, mod, medkänsla och ärlighet.