17 oktober, 2019

Tema vatten för åk 4

Klass 4 W arbetar med allt vad vi vet om vatten – vad har vi för nytta av vatten? Först fick eleverna tänka själva en och en, därefter i par och avslutningsvis i gemensamt i helklass, en så kallad EPG-övning. På bilderna syns två elever som utbyter information om nyttan av vatten. Ni ser även den färdiga EPG-uppgiften och sammanfattningen på tavlan.Ni kan även se när vi testar lerbåtar.