15 februari, 2018

Sportlov på fritids

Under vecka 7 har det varit sportlov för barnen. Vi på fritids passade på att nyttja snön som fortfarande låg kvar och gick bort till Ljungabackarna. Där åkte vi lite ”sopsäck”. Detta var en ny upplevelse för en del barn och det uppskattades mycket av alla.

 Allmänna råd för fritidshem säger:
·        Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande.
·        Eleverna ska erbjudas en meningsfull och varierad fritid.
·        utmana eleverna samt ge dem möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter.

·        Eleverna kan på så sätt få möjlighet att pröva på aktiviteter och använda sig av förmågor som de inte tidigare har erfarenhet av eller känner sig osäkra på.